BSV Limburgia

Wijziging lidmaatschap

Wijzigingsformulier BSV Limburgia

Wijzigingen kunnen middels onderstaand formulier worden doorgegeven. Onze ledenadministratie zorgt vervolgens voor zorgvuldige verwerking van de gewijzigde gegevens. Het formulier dient volledig te zijn ingevuld.

-----------------------
Clubgegevens (indien van toepassing)
-----------------------
Machtiging automatische incasso
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de BSV Limburgia om de contributie van zijn/haar giro/banrekeningnummer af te schrijven.

Ben je al lid?

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Klik op de knop Aanmelden om lid te worden van BSV Limburgia.

Scroll naar boven