BSV Limburgia

Vooruitblikken met ons Bestuur: “over een oud imago, nieuwe impulsen en de mogelijke impact….”

Met een redelijk positief gevoel kan ons Bestuur terugblikken op het seizoen 2022-2023. Los van de sterk-wisselende prestaties van onze senioren- en jeugdteams, worden er buiten het veld, meerdere en uiteenlopende acties in gang gezet die ongetwijfeld gevolgen zullen hebben voor de nabije toekomst.

Sinds het begin van dit jaar hebben we weliswaar enkele nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, is ons ledenbestand met bijna 15 % gegroeid, hebben we vele nieuwe dan wel enkele vervolgcontracten mogen sluiten met sponsoren, leveranciers of onze kantinebeheerders en zien we dat de staat van onze accommodatie in toenemende mate verbetert. Naast deze ontwikkelingen worden er momenteel, vanaf onze laptops, initiatieven ontplooid die ongetwijfeld impact zullen hebben op het totale verenigingsleven.

In dit verband wordt niet alleen gedacht aan de naderende bestuurlijke aandacht voor nieuwe Statuten (de oude dateren van het fusiejaar 1998) en een nieuw Huishoudelijk Reglement die beide voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd, maar ook aan een wellicht meer-logischere structuur van de diverse commissies en werkgroepen binnen onze vereniging. We hopen er in ieder geval tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering op terug te komen.

Naar aanleiding van gehouden (voor een groot deel positieve) evaluaties over het seizoen ‘22-’23 met diverse vrijwilligers, de reacties van meerdere betrokken leden dan wel uiteenlopende geluiden van relatieve buitenstaanders, rest ons bestuur niets anders dan eventuele negatieve signalen over onze uitstraling of reputatie, middels uiteenlopende acties op een effectieve wijze te beïnvloeden.

Regels bedenken is één, dezelfde regels uitvoeren en ook nog eens handhaven is een ander verhaal. Ons Bestuur wil de komende jaren in ieder geval nog meer aandacht laten uitgaan naar de normen en waarden binnen onze club, die in toenemende mate en al dan niet onder invloed van nationale en internationale ontwikkelingen of een toenemende individualisering, onder druk lijken te staan.

We willen deze weg, bij voorkeur met álle leden, inslaan waarin het vanzelfsprekend is dat onze gezamenlijk opgestelde regels door een ieder op eenzelfde wijze nageleefd en geïnterpreteerd worden. Het imago van een club wordt immers onder andere bepaald door negatieve beeldvorming, mogelijke incidenten in het verleden of met het voorbeeldgedrag van leden binnen en buiten het veld.

Dat ons Bestuur geprikkeld wordt om als gevolg van vorenstaande evaluaties diverse impulsen via regelgeving of directe aanmoedigingen uit te werken en deze vervolgens in te voeren zal iedereen duidelijk zijn. Want ondanks het feit dat wij dankzij de tomeloze en bijna dagelijkse inzet van veel van onze vrijwilligers, die zich keer-op-keer tot het uiterste inspannen om er met z’n allen iets van te maken, zijn we er nog niet.

Samenvattend zijn we, naast bovenstaande ontwikkelingen, op dit moment redelijk ver gevorderd met de implementatie van een nieuwe website, zijn we bezig met een bestuurlijke zoektocht naar een voorzitter en een secretaris, gaan we werken aan een meer-effectieve vergadercultuur, willen we de inbreng van de diverse commissies en werkgroepen optimaliseren en willen we onze club onder het motto “gelijke monniken, gelijke kappen” naar een hoger niveau tillen voor wat betreft onze regels, cultuur,  identiteit en omgangsvormen.

Kortom, een kwaliteitsslag op alle niveaus. We zijn er nog niet maar we gaan met vertrouwen aan de slag. Ons Bestuur zal daarbij in ieder geval te allen tijde kritisch naar zichzelf moeten blijven kijken en het goede voorbeeld moeten geven. Gezamenlijk zullen we het komend seizoen enkele spreekwoordelijke knopen moeten doorhakken. Hoewel onze leden daarbij een onmisbare schakel vormen, staat onze vereniging op de eerste plaats !

Wij wensen iedereen langs deze weg een mooie vakantieperiode. Geniet, ontspan, kom gezond terug en hopelijk tot over enkele weken.

Het Bestuur.

Tags :

Deel dit bericht :

Programma

Scroll naar boven