BSV Limburgia

normen en waarden

Hieronder treft u een samenvatting van onze gedragsregels en bijbehorende procedures aan.
Een uitgebreide beschrijving is opgenomen in het document “Gedragsregels en procedures bij overtreding gedragsregels BSV Limburgia”.

Onze normen en waarden zijn gericht op een correct gedrag en een juiste omgang binnen onze vereniging. Het is hierbij van belang om elkaar en onze voorzieningen met respect te behandelen.

Wij hanteren binnen onze vereniging voor onze leden o.a. de volgende gedragsregels:

  • onbehoorlijk gedrag wordt niet geaccepteerd
  • onbehoorlijk taalgebruik wordt niet geaccepteerd
  • iedere vorm van intimidatie wordt niet geaccepteerd
  • fysiek geweld wordt niet geaccepteerd

Daarnaast dienen onze leden respectvol om te gaan met al onze voorzieningen op ons sportcomplex, onze eigendommen en onze kantine.

Ieder lid dienst deze regels te kennen én na te leven. Het is de verantwoordelijkheid van onze vereniging dat wij elkaar wijzen op deze regels.

Bij overtreding van deze regels zal de commissie Normen en Waarden samen met ons hoofdbestuur als volgt handelen:

  • de commissie Normen en Waarden zal met betrokkene(n) in gesprek gaan om een juist en volledig beeld te krijgen
  • de commissie Normen en Waarden brengt aan het hoofdbestuur verslag uit van haar bevindingen
  • het Hoofdbestuur velt op basis van de bevindingen een oordeel en neemt vervolgens een besluit zoals berisping, ontzegging van het recht actief mee te doen aan wedstrijden, schorsing voor wedstrijden en trainingen, ontzegging van de toegang tot ons sportcomplex én onze kantine en/of royement.
Scroll naar boven