BSV Limburgia

Zoals met de leden op de ALV besproken moeten we om aan de wetgeving te voldoen onze Statuten en ons Huishoudelijk Reglement vernieuwen. Deze zijn in samenwerking en onder toezicht van de KNVB aangepast en goedgekeurd. Ondertussen zijn deze ook al notarieel vastgelegd. Wilt u de Statuten inzien of het Huishoudelijk Reglement, dan kunt u dit kenbaar maken d.m.v. een e-mail te sturen naar: info@bsvlimburgia.nl
Verder willen wij in het bijzonder Rob van Kesteren bedanken voor zijn inzet om bovenstaande mogelijk te maken. Hartelijk dank namens het bestuur van BSV Limburgia.

Bestuur BSV Limburgia/Kamerland

Programma

Scroll naar boven