BSV Limburgia

Nieuwe bestuursleden, nieuwe Statuten en een nieuw Huishoudelijk Reglement.

Tijdens de onlangs gehouden jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zijn Yvette Lemmens en Ger Gouw gekozen als respectievelijk nieuwe secretaris en penningmeester. Daarmee is een einde gekomen aan de jarenlange succesvolle functie van Jan von Mauw die zijn bestuursfunctie onlangs beschikbaar stelde.

De aanwezige leden gingen voorts unaniem akkoord met de nieuwe voorliggende Statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement. Hiermee komt dan tevens de weg vrij voor een organisatiestructuur die de komende tijd verder uitgewerkt en ingevuld zal worden.

Vice-voorzitter Tim Theunissen ging namens het bestuur in op het gevoerde financieel beleid, de begroting en enkele beleidsvoornemens voor de komende periode. Enkele aandachtspunten daarbij zijn de uniformiteit in allerlei soorten vergoedingen binnen de vereniging, de verplichting om de contributie via maandelijkse incasso te betalen, uitbreiding van sponsoring, beheersing van de energiekosten en uiteraard de voortzetting van de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.

Bestuur BSV Limburgia

Tags:

Deel dit bericht :

Programma

Scroll naar boven