BSV Limburgia

contributie

De contributie kan alleen betaald worden via automatische incasso. Hiervoor dient bij inschrijving een machtiging ingevuld te worden. Indien u zich inschrijft via internet geeft u automatisch een machtiging af om de contributie te incasseren.

Het inschrijfgeld voor nieuwe spelende leden bedraagt eenmalig € 12,50.

Dit bedrag wordt automatisch  geïncasseerd. De KNVB-bondscontributie is doorberekend in de contributie. Verantwoordelijk voor de contributie is de financiële commissie.

Senioren

spelend lid
17
50
Contributie
  • per maand

Senioren

niet spelend lid
10
00
Contributie
  • per maand

Veteranen

 
12
50
Contributie
  • per maand

Jeugdlid

 
14
00
Contributie
  • per maand

 

Verzekeringen.
Ieder lid van de KNVB is via de KNVB aanvullend verzekerd tegen WA en ongevallen van, naar en tijdens activiteiten van de vereniging.

Procedure bij achterstallige betalingen (automatische incasso).
1e. eerste brief met verzoek tot betaling. Bij geen betaling binnen 2 weken;
2e. tweede brief met verzoek tot betaling plus € 2,50 administratiekosten;
3e. bij geen betaling binnen 2 weken volgt een derde brief met verzoek tot betaling plus € 5,– administratiekosten;
4e. bij geen betaling binnen 1 week daarna volgt royering door de vereniging.

Zijn er leden die tijdelijk niet aan hun contributieverplichtingen kunnen voldoen dan is het verzoek om dat binnen 2 weken (na de datum waarop de laatste betaling plaats had moeten vinden) kenbaar te maken aan onze penningmeester.

Leden die niet aan hun betalingsverplichting voldoen mogen niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden.
Het Jeugdfonds Sport Limburg en de Stichting Leergeld Parkstad kunnen de contributie van jeugdleden eventueel vergoeden. Iemand komt in aanmerking voor een bijdrage als het inkomen op of onder het minimumniveau is. De vereniging zelf kan geen aanvraag indienen. Dit moeten de ouders zelf doen. Is er thuis te weinig geld dan betaalt het Jeugdfonds Sport de contributie en/of de sportkleding.

Neem voor meer informatie een kijkje op de website van het Jeugdfonds (jeugdfondssportencultuur.nl) of stuur een email naar limburg@jeugdsportfonds.nl

Scroll naar boven