BSV Limburgia

Het seizoen gaat in fasen weer van start, de voorbereiding loopt en alle teams werken toe naar de start van de competitie op 24 september.

Bij de start van het nieuwe seizoen hoort dit jaar ook de lancering van onze nieuwe website. Deze lancering is het vertrekpunt van de professionalisering van onze communicatie, intern en extern.

Bij voorbaat willen wij Jos Langendijk, Mark Tielemans en Stan Habets van 12websites.nl in Brunssum dankzeggen voor hun betrokkenheid bij de bouw van onze nieuwe website. Ondanks de energie die wij bestuurlijk in deze nieuwe website hebben gestoken zullen er ongetwijfeld nog enkele onvolkomenheden gesignaleerd worden. Wij beloven u dat wij met de tekortkomingen zo snel mogelijk aan de slag gaan!

Het seizoen ’23-’24 zal verder in het teken staan van diverse veranderingen. Ons bestuur is thans druk doende met het updaten van onze statuten en huishoudelijk reglement. Deze zijn opgesteld ten tijde van onze fusie – inmiddels 25 jaar geleden – en toe aan een update naar het hedendaagse. Deze zullen formeel ter goedkeuring aan de 2 ledenvergaderingen op donderdag 12 oktober 2023 en donderdag 9 november 2023 (beide om 20.00 uur) worden voorgelegd. De uitnodigingen hiervoor zullen op korte termijn de deur uitgaan.

Ook bestuurlijk zal het nodige gaan wijzigen. Als nieuwe 1e en 2e secretaris mogen wij Yvette Lemmens en Rob van Kesteren verwelkomen terwijl Ger Gouw en Jos Rook aan de slag zullen gaan als 1e en 2e penningmeester. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter is op dit moment nog in volle gang. Genoemde wijzigingen zullen zorgen voor nieuwe impulsen in ons bestuur en zullen tijdens de aankomende ALV formeel worden bekrachtigd. Uiteraard wensen wij de nieuwe bestuursleden heel veel succes en plezier in genoemde functies.

Verder kunnen wij melden dat na gesprekken met diverse brouwerijen het bestuur ervoor heeft gekozen Brand Bier te handhaven in onze kantine. De verlenging van de samenwerking is samen met de nieuwe prijsafspraken inmiddels formeel bekrachtigd. Wij wensen leden, supporters en sponsoren een fijn seizoen toe!

Bestuur BSV Limburgia.

Tags:

Deel dit bericht :

Programma

Scroll naar boven