Contributie

De contributie kan alleen betaald worden via automatische incasso, hiervoor dient bij de inschrijving een machtiging ingevuld te worden. Indien u zich inschrijft via internet, geeft u automatisch een machtiging af om de contributie te incasseren. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig € 26,00 en is inclusief 1 wedstrijdbroekje en 1 paar wedstrijdsokken. Als deze al in bezit zijn bedraagt het inschrijfgeld eenmalig € 8,00-, dit wordt automatisch geïncasseerd.

Senioren spelend lid € 17,50
Niet spelend lid € 10,00
Veteranen € 12,50
Jeugdlid € 14,00
2e en 3e jeugdlid uit één gezin € 13,00
   

U heeft de keuze om de contributie per maand of kwartaal te laten incasseren. De KNVB-bondscontributie is doorberekend in de contributie. Verantwoordelijk voor de contributie zijn de leden van de commissie financiën.

Verzekeringen.
Ieder lid van de KNVB is via de KNVB aanvullend verzekerd tegen WA en ongevallen van, naar en tijdens activiteiten van de vereniging.


Wanbetalingsprocedure

Stappen Wat doen we? Tijd
Stap 0 Bij storneren (automatische incasso) of geen betaling binnen de afspraken (eigen betaling)  
Stap 1 1e brief met verzoek tot betaling Bij geen betaling binnen 2 weken, volgt stap 2
Stap 2 2e brief met verzoek tot betaling + € 2,50 administratiekosten Bij geen betaling binnen 2 weken, volgt stap 3
Stap 3 3e brief met verzoek tot betaling + € 5,00 administratiekosten Bij geen betaling binnen 1 week , volgt stap 4
Stap 4 Royering door de vereniging.  

 Zijn er leden die tijdelijk even niet aan hun contributieverplichtingen kunnen voldoen, geen probleem! Maak dit dan direct kenbaar aan de penningmeester, zie hiervoor onderwerp bestuur.  

Houdt er verder rekening mee, niet betalen, is niet trainen c.q. niet spelen tijdens een wedstrijd!

Het jeugdsportfonds Limburg en de Stichting Leergeld Parkstad vergoed de contributie van jeugdleden als je hiervoor in aanmerking komt. Beide instellingen werken met intermediairs en hebben als slogan ALLE KINDEREN MOETEN KUNNEN SPORTEN. De vereniging zelf kan geen aanvraag indienen dit moeten de ouders zelf doen (de instelling vergoeden geheel of gedeeltelijk de contributie van een heel jaar).

Hoe is de werkwijze.
1. de ouders dienen een verzoek in bij de intermediairs.
2. wordt het verzoek toegekend dan ontvangt de vereniging een factuurverzoek
3. de vereniging maakt dan een factuur en stuurt die naar de instelling.
4. De instelling maakt het bedrag over naar de vereniging.

De intermediairs voor BSV Limburgia/kamerland zijn:
– CMWW Brunssum. Het mail adres is C.d.moor@cmww.nl
– of rechtstreeks Jeugdsportfonds Limburg. Het mailadres is limburg@jeugdsportfonds.nl
– of rechtstreeks Leergeld Parkstad. Het mailadres is info@leergeldparkstad.nl

Zie ook de poster in deze van jeugdsportfonds Limburg in het jeugdhome in deze.

Geen geld om te sporten? Jeugdsportfonds kan de contributie van een sportclub en sportkleding betalen als er thuis geen geld voor is. Wil je weten of je in aanmerking komt voor een bijdrage, voor jezelf of iemand anders? Vraag het onze intermediairs.