Regelmatig krijgen wij van Macron het bericht dat leden zelf offerte’s opvragen bij Macron. Dit is helaas niet mogelijk en kan alleen verlopen via de club.

Macron verstrekt geen offerte’s aan leden maar alleen aan de vereniging. Wil je een offerte? Neem dan contact op met onze contactpersoon in de vereniging Jan von Mauw (janvonmauw@hetnet.nl).