Na het vacant worden van de functie van Regillio Vrede heeft het bestuur zich gebogen over een nieuwe invulling van deze functie. Hierbij was er intern een voorkeur voor het invullen van de functie door iemand reeds bekend met de vereniging. Tijdens de evaluatie van de 1e seizoenshelft als jeugdtrainer (bij onze JO7) is Maikel gepolst of hij open zou staan voor een dergelijke functie. Hierop reageerde Maikel direct enthousiast. Binnen een aantal dagen zijn er vervolgens diverse gesprekken hierover gevoerd. Op basis van deze gesprekken heeft Maikel toegezegd met ingang van het nieuwe seizoen de functie technische zaken selectie (1/2) en onder 23 op zich te gaan nemen. Ook zal Maikel als jeugdtrainer actief blijven. Als bestuur zijn wij verheugd Maikel in deze functie te mogen verwelkomen en wensen hem hierbij alle succes.