Onlangs heeft de jaarlijkse evaluatie van de samenwerking tussen dagelijks bestuur en Regillio Vrede plaatsgevonden. Tijdens deze evaluatie heeft Regillio aangegeven na 4 seizoenen bij onze vereniging toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en het veldwerk mist. De vereniging respecteert de wens van Regillio en het dagelijks bestuur is dan ook met hem overeengekomen de samenwerking na dit lopende seizoen te beëindigen. Wij bedanken Regillio reeds voor zijn inzet bij onze vereniging en wensen hem veel succes bij een nieuwe uitdaging. Voor eventuele vragen kunnen mensen zich wenden tot onze voorzitter Maikel Venhovens.