Na een onderlinge evaluatie is in goed onderling overleg besloten dat Regillio Vrede na dit seizoen geen technisch adviseur voor de gehele vereniging meer zal zijn. De werkzaamheden binnen de jeugdafdeling zullen door de vereniging op een andere wijze ingevuld gaan worden.