Vanaf woensdag 24 maart wordt – na overleg met de gemeente – reeds gestart met de renovatie van de toplaag van ons hoofdveld. Aanvankelijk stond deze start gepland voor begin juni van dit jaar. Gezien de huidige omstandigheden heeft het bestuur in overleg met de gemeente besloten de renovatie eerder te starten. Zo hopen wij bij de start van het nieuwe seizoen het veld weer in gebruik te kunnen nemen. Het dringende verzoek is dan ook vanaf heden het hoofdveld niet meer te betreden.

Het bestuur is eveneens in overleg met de gemeente om het groot onderhoud van het bovenste speelveld reeds op korte termijn te starten. Dit mede vanwege de huidige toestand van dit veld en de wens om dit veld bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen volledig te kunnen benutten voor jeugd en senioren.