BSV
Limburgia/Kamerland schept een veilige omgeving voor haar minderjarige leden.

Wij bieden onze minderjarige leden een veilige omgeving om zorgeloos te kunnen sporten. Het kunnen overleggen van een VOG is een van de belangrijkste randvoorwaarden die wij stellen aan onze vrijwilligers (trainers, elftalleider etc.) die onze jeugdleden begeleiden.

Een VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag en is ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. De sportkoepel NOC*NSF raadt alle sportverenigingen aan om de (beoogde) vrijwilligers die met kwetsbare mensen (gaan) werken te laten screenen op hun verleden. Als uit de screening blijkt dat bijvoorbeeld een begeleider in het verleden veroordeeld is voor seksueel misbruik, dan wordt de VOG niet aan hem of haar verstrekt vanwege het verhoogde risico op herhaling.

Door VOG’s te laten overleggen geeft onze vereniging aan haar leden, ouders van leden en vrijwilligers het signaal af sociale veiligheid belangrijk te vinden en hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de commissie Normen en Waarden.

Door Tim Peters