Afgelopen dagen is het bestuur geconfronteerd met de berichtgeving over kandidaat
secretaris Danny T. In een eerder stadium hebben wij gecommuniceerd hem voor te dragen
als secretaris van onze vereniging tijdens de aankomende algemene ledenvergadering.
Thans was hij nog niet in functie in afwachting van de algemene ledenvergadering. Door de
recente berichtgeving rondom Danny T. heeft het bestuur besloten de kandidaatstelling in te
trekken. Ook voor enige andere functie komt hij niet in aanmerking.