In november 2019 hebben we in de ledenvergadering naar elkaar uitgesproken dat we taken willen gaan verlichten. Daarmee willen we functies opdelen zodat het makkelijker wordt voor vrijwilligers om (deel)taken binnen de vereniging op te pakken.

Het bestuur is dan ook ontzettend blij dat er na de ledenvergadering enkele mensen zijn opgestaan om vacatures binnen de vereniging in te vullen. Zo hebben we inmiddels een financiële commissie en secretariaat commissie volledig kunnen bezetten met enthousiaste mensen, waarvoor nogmaals onze dank!

Toch zijn er nog enkele vacatures waarbij wij ontzettend hard de inzet en hulp van onze leden, liefhebbers of supporters nodig hebben. Zo hebben we eens opgezocht wat een vereniging nu eigenlijk precies betekend en daarbij vonden we het volgende:

‘Een vereniging is een organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven’.

Als een vereniging samen het zelfde doel heeft zou het dan niet mooi zijn als de leden ook samen, ieder naar eigen vermogen, zouden proberen bij te dragen om dit doel te bereiken. Een sportclub die weer een vereniging wordt. Een vereniging waar leden, van alle leeftijden en ieder op zijn eigen niveau met vrienden met plezier kunnen doen wat ze het allerleukste vinden, namelijk voetballen!

BSV Limburgia/Kamerland heeft hierbij dringend jullie hulp nodig zodat ook voor het komend seizoen weer iedereen kan blijven sporten. Zeker in deze tijd is weer gebleken hoe belangrijk het is dat sportclubs bestaan. Als de sportverenigingen dicht zijn merk je pas hoe belangrijk het is voor de leden en hoe erg het gemist wordt. Na een dag in de schoolbanken of een drukke dag op het werk even eruit naar de club heeft er enige tijd niet ingezeten.  


Voetbal is een teamsport; je hebt elkaar nodig. Een vereniging is ook teamsport. Samen zorgen wij er voor dat al die jongens en zeker ook meiden, kunnen trainen en het weekend de wedstrijden kunnen spelen.

Wij zijn hierin afhankelijk van de inzet van vrijwilligers die hieraan hun steentje willen bijdragen. Wij zijn op zoek naar jullie! De liefhebber, de ‘expert’, die de training wil verzorgen, die op een leuke leerzame manier, ieder op het niveau dat bij hem past, aan de slag wilt gaan. Wij zoeken het organisatie talent die de boel overziet en in de gaten houdt. Die er voor zorgt dat het vervoer naar de wedstrijd geregeld is. Die kijkt of er voldoende mensen zijn op de wedstrijd dag en dit als het niet het geval is meldt zodat er iets geregeld kan worden. 

Je staat hierin niet alleen en de vereniging zal hierin alles doen om je te ondersteunen. Wij hopen dat wij ook komend seizoen weer mogen rekenen op jullie inzet. Tenslotte: vele handen maken licht werk.

Voor de volgende vacatures zoekt de vereniging met spoed vrijwilligers per 1 augustus:
– secretaris hoofdbestuur (contactpersoon Maikel Venhovens)
– secretaris jeugdcommissie (contactpersoon Bas Bielders)
– coördinator onderbouw jeugd (contactpersoon Bas Bielders)
– jeugdtrainers en jeugdleiders (contactpersoon Regillio Vrede)