Hervatten training vanaf JO15 vanaf maandag 25 mei:

In een eerder stadium is in een gezamenlijk bericht vanuit de Brunssumse verenigingen en de gemeente Brunssum reeds gecommuniceerd dat de jeugd tot en met 12 jaar weer mag gaan starten met trainen. Uiteraard gelden hiervoor strenge protocollen welke door onze vereniging in overleg met de collega verenigingen zijn opgezet. Na evaluatie is besloten om ook de jeugd vanaf de onder 15 weer te laten starten vanaf maandag 25 mei, dit op basis van 1 training per week. Ook op het complex en tijdens de trainingen dient er door spelers en trainers 1,5 meter afstand gehouden te worden.


Alle trainers, leiders en ouders van de betreffende categorieën ontvangen de protocollen op per mail. Wij vragen jullie vriendelijk deze goed door te nemen en te bespreken met de jeugd.

Geen mail ontvangen? Mail dan naar info@bsvlimburgia.nl en ontvang deze protocollen alsnog. 

Deze protocollen dienen strikt nageleefd te worden. Na afloop van de eerste trainingsweek met de jeugd vanaf onder 15 is er een evaluatie met de verenigingen en de gemeente Brunssum. Hier zullen wij bepalen of de pilot wordt voorgezet in een definitief schema tot en met 27 juni. Het doorgang vinden van de trainingen na deze 1e week hangt voor een groot deel af van het naleven van de voorschriften in de 1e trainingsweek.

Kort samengevat zijn deze als volgt:– Géén ouders op het complex;- Kinderen afzetten en ophalen bij de poort bij het kleedgebouw kunstgrasveld;- Poort reguliere entree van het complex blijft gesloten;- Houd de 1,5 meter ook buiten het complex bij het ophalen en afzetten van de kinderen in acht;- Géén samenscholing van ouders buiten het complex gedurende de trainingen;- Géén kleedlokalen geopend, thuis omkleden;- Toilet voor spelers beschikbaar gedurende de training;- Handen desinfecteren (desinfectie aanwezig) bij betreden en verlaten van het speelveld.

Als verenigingen hebben wij enorm veel energie gestoken in het weer mogelijk maken van de trainingen voor onze jeugd. Wij hopen op het naleven en respecteren van de protocollen van eenieder zodat wij de kinderen de komende weken kunnen laten genieten van ons geliefde spelletje. 

Bestuur BSV Limburgia