Update corona maatregelen:

Naar aanleiding van de persconferentie van 21 april willen wij benadrukken dat het complex nog steeds gesloten is tot nader order.

Wij zijn thans in gezamenlijk overleg met de Gemeente Brunssum en de collega verenigingen in Brunssum hoe om te gaan met de aangekondigde – deels versoepelde – maatregelen. Dit zijn weloverwogen keuzes waarin handhaving en de gezondheid van leden en vrijwilligers belangrijke aandachtspunten zijn.

In de loop van volgende week zullen wij jullie verder berichten.

In deze lastige tijden, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.