Op dit moment vinden er rioolwerkzaamheden in opdracht van de gemeente plaats. Hierdoor zijn er op diverse plaatsen putten open gegraven. Deze zullen zo goed mogelijk worden afgezet. Toch willen wij iedereen vragen extra alert te zijn bij het betreden van het complex.