Het bestuur wil jullie graag informeren over de aanstaande renovatie van ons kunstgrasveld. Gister (4 maart) is gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden. In opdracht van de gemeente Brunssum zijn de eerste grondmonsters genomen van de sporttechnische laag gelegen onder de kunstgrasmat. Aan de hand van de resultaten hiervan wordt een definitieve planning gemaakt inzake betreffende renovatie. Vanaf 15 juni a.s. kan/mag het kunstgrasveld, ongeacht van de definitieve planning, niet meer bespeeld worden. Uitgangspunt is om bij de start van het nieuwe seizoen weer gebruik te kunnen maken van het vernieuwde kunstgrasveld. Echter, door onvoorziene omstandigheden kan er altijd uitloop van de werkzaamheden plaatsvinden. Om in ieder geval bij de start van de trainingen gebruik te kunnen maken van ons bovenste speelveld heeft het bestuur in overleg met de gemeente besloten dit veld reeds medio april in onderhoud te geven aan de gemeente. Zo kan dit veld een aantal maanden herstellen en begin augustus wederom in gebruik genomen worden.