Langs deze weg wilt het bestuur iedereen op de hoogte houden van de stand van zaken. Buiten de schade aan de technische ruimte is er natuurlijk veel stank, rook en roetschade opgetreden in de aangelegen ruimtes zoals kantine, keuken en kleedlokalen.

Op dit moment worden overal de systeemplafonds verwijderd en vervangen. In de komende dagen zal de hele inventaris schoongemaakt moeten worden. Grotendeels zal dit gebeuren door een professioneel bedrijf. Er zijn ook werkzaamheden die door de club uitgevoerd worden, mogelijk doet de vereniging hiervoor een beroep op een aantal vrijwilligers.

Door deze gebeurtenissen zijn voor komend weekend vrijwel alle wedstrijden uitgesteld ofwel verplaatst naar uitwedstrijden. Helaas is de activiteitencommissie genoodzaakt om het Halloween kienen van vrijdag 25 oktober te verplaatsen naar een nader te bepalen datum.

De vereniging zal proberen iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te houden over de stand van zaken.