Jeugdcommissie

In deze commissie zijn vertegenwoordigd:

 

Deel Naam Email
Algemeen algemeenjeugd@bsvlimburgia.nl
Technisch technischjeugd@bsvlimburgia.nl
Technisch bovenbouw
Technisch middenbouw
Technisch onderbouw

Doel van de jeugdcommissie:

Contactpunt zijn namens BSV Limburgia/ Kamerland voor alle jeugdtrainers, vrijwilligers, spelers en ouders. De jeugdcommissie is gesplitst in een deel ALGEMEEN en een deel TECHNISCH. Het doel is om de jeugd op te leiden volgens de visie van de club en het helpen om trainers hierin te begeleiden. Het algemene deel draagt zorg voor de randzaken zoals vragen van ouders en spelers wat niet te maken heeft met het voetbal gedeelte.

Taken:

  • Opleiden van spelers en trainers volgens de visie van de club, ieder op zijn eigen nivo
  • Zaken die niet lopen om die via een goede communicatie op te lossen
  • Aanbieden van trainingsvormen en daarin ondersteunen
  • Organiseren van ouderbijeenkomsten
  • Naleven van gedragsregels en normen en waarden van de club
  • Zorgen voor PLEZIER bij de kinderen
  • Zorgen dat het opleiden voor het winnen gaat bij trainers/leiders