Aanmelden

De vereniging dient van alle spe(e)l(st)ers die op het moment van aanmelding nog geen KNVB-lid zijn en 16 jaar of ouder zijn een kopie van een geldig identiteitsbewijs te ontvangen.

Gelieve dit samen met dit aanmeldingsformulier in te leveren.

Tevens moet iedereen die 11 jaar of ouder is in het bezit zijn van een spelerspas. Hiervoor hebben we een foto nodig en is het volgende van toepassing.
De foto moet aan de hieronder geplaatste eisen voldoen.
Je kunt de foto zelf scannen en verzenden naar info@bsvlimburgia.nl
Het hoeft niet een officiële pasfoto te zijn. Belangrijk is dat in alle redelijkheid verwacht kan worden dat de scheidsrechter het een goedgelijkende foto vindt. Zorg dus voor voldoende contrast. En geen gezichten van te grote afstand.
Het bestand moet van het formaat JPG, GIF of PNG zijn. Om de kwaliteit van de foto's te behouden, adviseren wij om te kiezen voor foto's die kleiner zijn dan twee megapixel (1600x1200).

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 7,50.

Contributie
Senioren spelend lid: € 15,50
Veteranen: € 10,25
Jeugdlid: € 12,00
2e en 3e jeugdlid uit één gezin: € 11,00

________________________________________________________________________

Aanmeldformulier:

Datum van aanmelding

Achternaam

Roepnaam

Voornamen

Geslacht

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Telefoon

Uw email (verplicht)

Contributie

Paspoort of ID-nummer

Heeft u al eens gevoetbald?

Zo ja, bij welke vereniging?

Zo ja, gedurende welke jaren?

Aangezien contributie betalingen uitsluitend via automatische incasso kunnen plaatsvinden, willen we u vriendelijk verzoeken om onderstaande machtiging in te vullen.

Hierbij machtig ik de vereniging BSV Limburgia, tot schriftelijke wederopzegging, om de contributie via automatische incasso af te schrijven.

Automatische incasso

Giro of Banknummer (IBAN)

Ten name van

Te

Machtiging Akkoord
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *